Klicka på klassningarna nedan för att välja rätt dörr

Oklassade
EI 15
EI 30
E 30
A 60
EI 60
E 90
A 120
EI 120
Sa
S200
Upp till Rw 27dB
Upp till Rw 33dB
Upp till Rw 37dB
Upp till Rw 38dB
Upp till Rw 43dB
Upp till Rw 48dB
Upp till Rw 50dB
Upp till Rw 53dB
SS-EN 1627 RC 2
SS-EN 1627 RC 3
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1627 RC 5
EMI-B
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 13241-1
SS-EN 14351-1
EN ISO 12944-2 C1
EN ISO 12944-2 C2
EN ISO 12944-2 C3
EN ISO 12944-2 C4
EN ISO 12944-2 C5-I
Färdigmålad
Laminat
Trämönstrad stålplåt
Faner
Linea mönster
Spegelmönster
Grundmålad
Förzinkad
Exklusiv träfront
Rostfritt utförande
Rostfritt syrafast
Arkivdörrar
Branddörrar/luckor
Brandportar/skjutportar
Institutionsdörrar
Ljuddörrar
Loftgångsdörrar
Pendeldörrar
Skjutdörrar
Säkerhetsdörrar
Högsäkerhetsdörrar
Tamburdörrar
Ytterdörrar
Lägenhetsentrédörrar
Soprumsdörrar
Rostfri dörr
Entrépartier
Arkiv RA-FS 2013:14
Våtrum
Hygiendörr
Daloc T10/48 Trädörr, Massivdörr
Daloc T15/48 Pendeldörr
Daloc T16/48 Utanpåliggande skjutdörr
Daloc T17/48 Infälld skjutdörr
Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr
Daloc T24/48 Trädörr, Massivdörr
Daloc T25/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr
Daloc T34 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr
Daloc T40 Trädörr, Massivdörr, Tamburdörr
Daloc T60 Trädörr, Massivdörr EI60
Daloc TP Träparti, Glasparti
Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120
Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka
Daloc S66 Branddörr, Ståldörr
Daloc S67 Brandport, Stålport
Daloc S88 Brandskjutdörr, Brandskjutport
Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr
Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
Daloc Y43 Säkerhetsdörr, loftgångsdörr
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S50 (Y50) Arkivdörr
Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
Daloc YEP 66 Entréparti