Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
A 120, A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Byta till Daloc Säkerhetsdörr

Funderar du på att byta till säkerhetsdörr i din lägenhet eller i föreningen?

Att få känna sig trygg i sitt hem är oftast anledningen till att man byter till säkerhets­dörr i sin lägenhet, men idag byter man till säkerhets­dörrar över hela landet för att få en bättre, tystare och samtidigt även tryggare boendemiljö.

På daloc.se finns fakta och information om Daloc Säkerhetsdörr och du kan även läsa mer om hur ett dörrbyte i befintliga lägenheter och flerbostadshus utförs på bästa sätt.

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås. Kan även erhållas i ljudklass 45dB (Rw 48dB).

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc Y43 Loftgångsdörr
Daloc Y43 Loftgångsdörr
EI 30
40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
SS-EN 14351-1
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan utsatt för väder och vind. Y43 är utrustad med samma flerpunktslås som Daloc S43 och utöver skydd mot drag och kyla, erbjuder den även ett förstklassigt skydd mot brand, oljud och inbrott (SS-EN 1627 RC3).

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
EI 30
35dB, 40dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
Exklusiv säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett exklusivt alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
A 60, EI 30
30dB, 35dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
EI 120
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
EI 120
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
A 60
SS-EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt (SS-EN 1627 RC4) som används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande. S93 går även att få skottsäker och explosionsskyddad.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
E 90, EI 15
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
E 90, EI 30
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta