EI 30
Upp till Rw 48dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
SS-EN 14351-1

Daloc Y43 Loftgångsdörr
Säkerhetsdörr Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Den är utrustad med samma flerpunktslås som Daloc S43 och utöver skydd mot drag och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

Ladda ner
Y43 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMontageanvisning, kompletterande för Y43Skötselinstruktion för Connect flerpunktslåsCAD-skiss Y43Y43 PrestandadeklarationAnvändarguide för Connect flerpunktslåsProduct Datasheet Y43
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
Y43 9 x 21
Y43 10 x 21
Y43 11 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
87
95
103
Andra storlekar offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud 13x23/12x24
Enkeldörr brandgas 13x23
Enkeldörr inbrott 13x24
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: El 30

Ljudreduktion: Rw 43 dB, tillval 48dB och 53* dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
* Enkeldörr i Rw 53 dB (R'w 50 dB) tillverkas som tandemdörr.


Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

CE-märkning: SS-EN 14351-1.
Ytterdörrsutförande (Y43) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1. CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provadle av SP:

Motstånd mot vindlastklass 5B
Vattentäthetklass 7B/npd*
Avgivande av farliga ämnen  godkänd
LjudreduktionRw 43(C=-2;Ctr=-7) dB
U-värde1,4-1,7
Lufttäthetklass 4

*No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik alternativt laminatplåt för utomhusbruk.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt och har en fasad överfals. Det består av flera 1 mm stålplåtar, sammanfogade med dolda plåtkanter. Invändigt är dörrbladet isolerat med mineralull och förstärkt mot inbrott. För ljudreduktion och täthet är dörrbladet försett med tätningslist i överfalsen, som komplement till tätningslisten i karmens anslag.

Ytbehandling: Levereras med yta av utomhusbeständig laminatplåt i kulör eller trämönster. Den kan även levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer i korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: För bästa skydd mot regn, vind och kyla levereras den med varmförzinkad vitmålad karm 42, färdigisolerad med mineralull, samt med formbeständigt mdf-foder* för invändig beklädnad. Karmen levereras sammansatt, med de färdigmålade fodren* bipackade, från fabrik. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Karmen kan kompletteras med väggomfattning för insidan.
*Utgår vid inåtgående montage.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren förses som standard med hårdträtröskel, behandlad med dubbla lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid önskemål ersättas med rak tröskel (ATYH). Mot beställning kan den även förses med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid inåtgående montage eller komposittröskel.
Standardbeslag
Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! RC3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borrskydd vid huvudlåset.
Tillval
Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant. Dessutom kan den levereras med Linea-mönster, rostfri tröskel, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, post­inlägg, sparkskydd, säkerhetsglas, karmbelysning, dörrstängare mm. Kontakta Daloc för utrustning till ljudreduktion Rw 48 dB. Dörrbladet kan förses med invändig träbeklädnad, se dörrtyp D43.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Dubbla tätningslister för hög ljudreduktion och täthet samt hårdträtröskel med dubbla lacklager är standard.
Den färdigisolerade karmen levereras med formbeständigt mdf-foder för invändig beklädnad.
Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.
Dalocs säkerhetsdörr Y43 är avsedd som ytterdörr till lägenheter i loftgång eller i markplan.
Daloc säkerhetsdörr kan levereras med mönstrad yta på utsidan och vit insida i lägenheten.
Kombinationen av en genomtänkt konstruktion och infällda tätningslister gör att Y43 är exceptionellt tät. Värmeförlusten genom dörren är låg och den ger ett effektivt skydd mot fukt, drag och oljud.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar Säkerhetsdörr S43 och Y43
Glasöppningar
Sparkskydd
Tandemdörr ljudklass R’w 50dB