A 120, A 60, EI 15, EI 30
30dB
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C

Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr
Ståldörr Daloc S20 är en modern ståldörr anpassad för estetiska krav, likväl som kraven på brandskydd. Den är en vanlig i kontor, butiker, på sjukhus och servicehus. Daloc S20 överensstämmer utseendemässigt med våra massiva trädörrar och de kan med fördel användas sida vid sida. Gärna med Daloc Linea mönster.

Ladda ner
Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationProduktfaktablad S20Typgodkännande/CertifikatMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S20A-klassade branddörrar - info SP SITACMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarProduct Datasheet S20
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S20 9 x 21
S20 10 x 21
S20 11 x 21
S20 12 x 21
S20 13 x 21 **
Pardörr
S20 15 x 21
S20 18 x 21
S20 18 x 24
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
1790 x 2393
 
65
70
75
80
85
 
100
115
130
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 35 mm.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand(A60)/brandgas/ljud 13x24 (A120 13x23)
Pardörr brand(A60)/brandgas 24x24 (A120 23x23)
Oklassat utförande 1330x2700 resp 2630x2700.
Klassningar
Dörren är provad av SP och certifierad av SITAC för brand­ och ljudklassning. EMI-­dämpning är provad av SP. Dörren tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: A60 tillval EI30 och A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60 och EI120.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Ljudreduktion: Rw 33 dB enkeldörr.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljud klass R'w 30 dB enkeldörr.


EMI-dämpning: Tillval EMI-­B, EMI-­C.
Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S20 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 47 mm tjockt med grad kant och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S20 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras dörren med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslisten är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta eller tröskelplatta i kombination med släplist, borstlist, tätningströskel (ej ljudklass). Den kan även förses med tröskel av hårdträ (brandklass EI30).
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=47 mm, B=22 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbärande elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller (brandklass EI15 i soprumsutförande), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor och microlås, låskolvskontakt mm. S20 kan även utrustas för EMI-­dämpning.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
S20 är en estetiskt tilltalande dörr, som fungerar bra tillsammans med våra trädörrar.
Pardörrsmöte med integrerat anslag.
S20 har dold plåtkant och passar med sitt grada dörrblad bra tillsammans med trädörrar. Med eller utan Linea-mönster.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd