EI 120
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 2
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1

Daloc S52 (Y52) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC2
Arkivdörr Daloc S52 är en dörr som passar där kravet på motståndskraft mot brand är högt, samtidigt som dörren ska vara inbrottsskyddande. S52 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar i miljöer där man vill skydda stöldbegärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner. Dörren är godkänd för såväl inåt­ som utåtgående montage.

Ladda ner
S52 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S52 (Y52)Y52 PrestandadeklarationProduct Datasheet S52 (Y52)
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S52 10 x 21
 
900 x 2025
 
990 x 2093
 
125
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22
Inbrott 13x22
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI120.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.


Inbrottsskydd: SS-­EN 1627 RC 2.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa.
Med anslagströskel.

EMI-­dämpning: Tillval EMI-­B, EMI-­C.
Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S52 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y52) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull

Ytbehandling: S52 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras arkivdörrar­na med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan S52 förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller borstlist (ej ljud).
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 410

Låsplacering: A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbärande justerbara gångjärn i förzinkat utförande. Säkerhetsbult i slutbleck och tre tappar i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor-­ och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 410.
Tre hullingförsedda tappar i bakkant.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar