A 60
SS-EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 14351-1

Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
Högsäkerhetsdörr Daloc S93 används där det ställs höga krav på mekaniskt skydd. Den är inbrottsskyddad, skottsäker och explosionsskyddad.

Ladda ner
S93 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S93 (Y93)A-klassade branddörrar - info SP SITACY93 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarProduct Datasheet S93 (Y93)
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S93 9 x 21
S93 10 x 21
S93 11 x 21
S93 12 x 21
Pardörr
S93 15 x 21
S93 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2090
990 x 2090
1090 x 2090
1190 x 2090
 
1490 x 2090
1790 x 2090
 
130
140
150
160
 
220
250
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 49 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand 13x23/12x25
Pardörr brand 23x23/22x25
Enkeldörr inbrott 18x36
Pardörr inbrott 36x36
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. Skottsäkerheten har provats av Nammo Vanäsverken AB och explosionsskyddet av Fraunhofer Institut Freiburg. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC4.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

EMI-dämpning: Tillval EMI-­B, EMI-­C.
Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S93 med EMI-dämpning.

Skottsäkerhet: Tillval SS-­EN 1522 klass FB 4 (enkeldörr).

Explosionsskydd: Tillval SS-­EN 13123-­1 klass EPR 1 (enkeldörr)
Dörren är godkänd för utåtgående montage, gångjärnssida = angreppssida, med foderbildande karm.

Korrosivitetsklass: C1-C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.
S93 i korrosivitetsklass C2 kräver färdigmålning på plats.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y93) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, över­falsat och har stålplåtar på gångjärnssidan med speciella inbrottsförstärkningar.

Material: Totalt 6 mm stålplåt och isolerat med mineralull.

Ytbehandling: Som standard levereras dörren grundmålad.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S93 med grundmålad karm 31 som är foderbildande på gångjärnssidan.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel). Karmen kan också svetsas i en befintlig stålomfattning.
Tröskel
Dörren levereras med varmförzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta, släplist, borstlist eller tätningströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 510 och 511. Obs! S93 kräver rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 alternativt dubbel ovalcylinder inkl ovalcylinderskydd enligt SSF 3522 klass 3. Gäller båda låshusen.

Låsplacering: A=58 mm, B=31 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Kullagrade gångjärn. Tre fasta tappar i bakkant.
Tillval
Låshus Assa 510 och 511 kan som tillval ersättas med motorlås Assa 840 och 841 med bibehållna klassningar.

Kan levereras med brytskydd och cylinderskydd eller separat cylinderskyddd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvskontakt, vattenavvisare, tätningslist mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Förstärkta kullagrade gångjärn.
Slutbleck med säkerhetsbult.
Låshus Assa 510. Kan även förses med motorlås.
Högsäkerhetsdörr S93 i pardörrsutförande

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd