Ladda ner dokumentation

Här kan du hämta typgodkännande, monteringsanvisningar och andra dokument i pdf-format. För att kunna läsa PDF-filer krävs programmet Acrobat Reader.


Produktblad dörrar
Ladda ner våra dörrars produktfaktablad i pdf-format.
Drift och underhåll
Innehåller skötselanvisningar och byggvarudeklarationer för våra dörrar till förvaltardokument mm.
Typgodkännande brand, ljud och brandgas
Typgodkännanden och certifikat för våra branddörrar, ljuddörrar och brandgastäta (röktäta) dörrar.
Certifikat inbrott
Typgodkännanden och certifikat för våra inbrottssäkrade dörrar.
Monteringsanvisningar
Att en klassad dörr blir rätt monterad är självklart en förutsättning för att dörren skall fungera och uppfylla klassningskraven. Här kan du hämta montageanvisningar i pdf-format.
Prestandadeklaration (CE-märkning)
Prestandadeklarationer (Declaration of Performance - DoP) beskriver produktens avsedda användning och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper
Miljö- och Byggvarudeklarationer
Hämta våra Miljö- och Byggvarudeklarationer (ingår i Drift och Underhåll).
Skötselanvisningar
Ingår i "Drift och Underhåll" men kan även hämtas separat här.
Broschyrer
Ett urval av våra broschyrer i pdf-format. Produktfakta för våra dörrar hittar du enklast i den webbaserade Dörrkatalogen.
ISO och FSC
Här kan du ladda ner ISO- och FSC-Certifikat.
CAD
Skisser i dwg-format för AutoCAD.
PDF-ritningar
BIM-filer
Filer i rfa-format för Revit 2017.