Daloc S10 (Y10) Ståldörr
Daloc S10 (Y10) Ståldörr
60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
S10 är en uppdaterad version av vår gamla trotjänare S60. Det är en branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Utmärkt som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka
Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka
60 min
SS-EN 14351-1
Brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användnings­områden är källare, vindar och industrilokaler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr
Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr
60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Brandklassad ståldörr i varmförzinkat utförande för industrilokaler, parkeringshus mm. Tillverkas även i rostfritt utförande för miljöer med höga krav på rostskydd som tex vägtunnlar och byggnader med aggressiv miljö.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S67 (Y67) Ståldörr
Daloc S67 (Y67) Ståldörr
60 min
SS-EN 14351-1
Parbladig slagdörr av stål för industrilokaler, parkeringshus mm som kräver storlekar större än 30x30. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr S66.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S88 Brandskjutport
Daloc S88 Brandskjutport
120 min, 60 min, 90 min
SS-EN 13241, SS-EN 16034
Brandskjutportar används i utrymmen inomhus där porten öppnas eller stängs endast ett få­tal gå­nger per dygn.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Rostfri ståldörr
Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Rostfri ståldörr
120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brandklassning och ljudreduktion. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthet klass S200 krävs. Daloc S30 kan även tillverkas i rostfritt utförande.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr. Som Y33 kan den erhållas med U-värde 1,0-1,9. Daloc S33 kan även tillverkas i rostfritt utförande.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås som reglar dörrbladet i karmen på tre punkter.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc Y43 Loftgångsdörr, säkerhetsdörr utv
Daloc Y43 Loftgångsdörr, säkerhetsdörr utv
30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk. U-värde 1,4-1,7.
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
30 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S50 Arkivdörr
Daloc S50 Arkivdörr
120 min
Upp till Rw 43dB
Sa
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
60 min
SS-EN 1627 RC 4
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
Högsäkerhetsdörr i inbrottsklass RC4 enligt SS-EN 1627. Används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd, ofta i kombination med skottsäkerhet och explosionsskydd.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
90 min
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
30 min, 90 min
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc YEP 66 Entréparti
Daloc YEP 66 Entréparti
SS-EN 1627 RC 2
SS-EN 14351-1
Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex trapphus. Partierna skyddar mot väder och vind mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta