60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S10 (Y10) Ståldörr
Ståldörr Daloc S10 är en uppdaterad version av vår gamla trotjänare S60. Daloc S10 är en ståldörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Den är lämplig som inner- eller ytterdörr i industrilokaler, parkeringshus, källare, pannrum och vid ställverk.

Ladda ner
S10 produktblad MålningsinstruktionMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarCAD-skiss S10/Y10Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationMontageanvisning karm 21, 31, 34-38CE-certifikat: SC0332-19, EI(2)20 EW60S10 Typgodkännande EI(2)15/EW60Montageanvisning kompl till ytterdörrar Product Datasheet S10
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S10 9 x 21
S10 10 x 21
S10 11 x 21
S10 12 x 21
S10 13 x 21
Pardörr
S10 15 x 21
S10 18 x 21
S10 18 x 24
S10 21 x 24
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
1790 x 2393
2090 x 2393
 
70
75
80
85
90
 
110
125
150
170
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Maxmått S10/Y10:
Enkeldörr brand: EI215/EW60 12x24
Pardörr brand: EI215/EW60 24x24
Oklassat utförande: 13x27 resp. 25x27.
Vid större storlekar rekommenderas branddörr S66.

Minmått S10/Y10:
Enkeldörr brand: EI215/EW60 6x4,8 alt. 4,5x6. Lucka erhålles med karm och fals runt om.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI215/EW60.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y10) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI215/EW60
Brandgastäthet:npd**
Självstängning:***C5
Motstånd mot vindlast:klass 2B
Vattentäthet:npd
Avgivande av farliga ämnen:npd
Ljudreduktion:npd
U-värde enkeldörr:1,8
U-värde pardörr:npd
Lufttäthet:npd

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** No performance determined (npd)
*** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.
Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörrarna levereras grundmålade som standard men kan även levereras industrimålade i någon av våra standardkulörer.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras den med karm 31 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel (U). Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista (för pardörrar är B=24 mm). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Delrinlagrade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor­ och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
Parbladsmöte med integrerat anslag.
S10 med rak överfals
S10
S10 detaljer
S10 med dold plåtkant

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd S10