120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Rostfri ståldörr
Vår moderna ståldörr Daloc S30 är vanlig i köpcentra, hotell, kontor andra offentliga lokaler pga sin moderna design och höga skyddsklass för ljud, brand och brandgas. Den harmonierar med säkerhetsdörr S33 och S43 för lägenheter och kan med fördel användas sida vid sida med dessa. Daloc S30 kan även tillverkas i rostfritt utförande.

Ladda ner
S30 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S30 (Y30)A-klassade branddörrar - info SP SITACY30 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarBIM Daloc S30 snabbsortimentsdörrBIM Daloc S30 PardörrMontageanvisning kompl till ytterdörrarMontageanvisning kompl 50dBCE-certifikat: SC0596-17, EI(2)60CE-certifikat: SC0479-16, EI(2)30 EW60CE-certifikat: SC0332-19, EI(2)20 EW60Montageanvisning renoveringskarm 40Mätning av befintlig karmöppning för montage av renoveringskarm 40 Product Datasheet S30
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S30 9 x 21
S30 10 x 21
S30 11 x 21
S30 12 x 21 **
S30 13 x 21 **
Pardörr
S30 15 x 21
S30 18 x 21
S30 18 x 24
S30 21 x 24
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
1790 x 2393
2090 x 2393
 
70
75
80
85
90
 
110
125
150
170
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått innerdörr S30:
Enkeldörr brand: (A60) 13x24/12x25 (A120 13x23/12x25)
Enkeldörr brandgas: 13x24
Pardörr brand: (A60) 24x24 (A120 23x23)
Pardörr brandgas: 24x24
Oklassat utförande: 13x27 resp. 25x27.
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).

Maxmått ytterdörr Y30:
Enkeldörr brand: EI220/EW60 12x24, EI230/EW60 1290x2650, EI260 12x24
Enkeldörr brandgas: 13x24
Pardörr brand: EI220/EW60 24x24, EI260 24x24
Pardörr brandgas: 24x24
Oklassat utförande: 13x27 resp. 25x27.
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval EI30 och A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60 och EI120.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Ljudreduktion: Rw 33 dB, tillval 38, 43 och 48*, 50*, 53** dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 30, 35, 40, 45*, 50dB**.
* Enbart enkeldörr.
** Enkeldörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.


Korrosivitetsklass: C1-C4 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel. Dörrar i korrosivitetsklass C4 tillverkas i rostfritt utförande.

Hygien: Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.
Hygiendörrsversionen tillverkas med laminatyta eller målat dörrblad. Målad eller rostfri karm.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y30) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI220/EW60 alt EI230/EW60 alt EI260.
Brandgastäthet:Sa alt S200
Självstängning:**C5
Motstånd mot vindlast:klass 2B
Vattentäthet:***klass 7B/npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:****Rw 33(C=-2;Ctr=-4)dB
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
U-värde enkeldörr:1,4-1,8
U-värde pardörr:2,4
Lufttäthet:klass 4

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311. EI260 kan erhållas mot pristillägg.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
**** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: ”Rw+C” (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och ”Rw+Ctr” (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).


Klimatdörr: Ytterdörr Y30 i enkeldörrsutförande uppfyller klass 3 (högst klass) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D.

Det innebär följande vid testtemperaturer utsida/insida 18°/23°C (klimat A) och -15°/23°C (klimat D):

Utböjning/vridning: Inom 2 mm*
Lufttäthet:Klass 4** enligt SS-EN 12207
Stängningskraft: Klass 4*** enligt SS-EN 12217

* Maximal utböjning/vridning av dörrblad i förhållande till karm
** Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt SS-EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.
*** Stängningskraft klass 4 (näst högst klass) enligt SS-EN 12217 vilket innebär stängningskraft inom 10N.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.
Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull samt eventuellt gips.

Ytbehandling: S30 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. I rostfritt utförande är synliga exponerade ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga ingående detaljer främst i förzinkad plåt. Motsvarar korrosivitetsklass C4 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. Rostfria dörrar kan levereras färdigmålade på begäran. Andra NCS­-kulörer eller trämönster levereras på begäran.

S30 kan även tillverkas med träfront i samma utföranden som dörrtyp D43. Läs mer om detta på Säkerhetsdörr D43.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.
I rostfritt utförande är synliga exponerade ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga ingående detaljer främst i förzinkad plåt. Motsvarar korrosivitetsklass C4 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. Rostfria karmar kan levereras färdigmålade på begäran.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel. Den kan även förses med tröskel av hårdträ.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista (för pardörrar är B=24 mm). A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, sparkskydd, ventilationsgaller, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor­ och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.
Parbladsmöte med integrerat anslag.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
S30 har samma design som våra säkerhetsdörrar och passar därför bra tillsammans med dem i tex ett trapphus
S30 hör till gruppen moderna ståldörrar och har dolda plåtkanter och snygg snedfasad överfals

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Spegelmönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd
Tandemdörr ljudreduktion 53dB