120 min, 30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
Säkerhetsdörr Daloc Daloc S33 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Köpcentra, hotell, kontor, lägenheter, läkarmottagningar och utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Ladda ner
S33 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S33 (Y33)A-klassade branddörrar - info SP SITACY33 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarBIM Daloc S33 snabbsortimentsdörrMontageanvisning kompl till ytterdörrarMontageanvisning kompl 50dBCE-certifikat: SC0479-16, EI(2)30 EW60CE-certifikat: SC0332-19, EI(2)20 EW60 Product Datasheet S33
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S33 9 x 21
S33 10 x 21
S33 11 x 21
S33 12 x 21 **
Pardörr
S33 15 x 21
S33 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
88
93
103
113
 
130
150
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått innerdörr S33:
Enkeldörr brand: (A60) 13x23/12x25 (A120 12x23)
Enkeldörr brandgas: 13x24
Enkeldörr inbrott: 13x27
Pardörr brand: (A60) 24x24 (A120 23x23)
Pardörr brandgas: 24x24
Pardörr inbrott: 24x24
Oklassat utförande: 13x27 resp 25x27
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).
Rostfritt utförande 13x24 resp. 24x24.

Maxmått ytterdörr Y33:
Enkeldörr brand: EI220/EW60 12x24, EI230/EW60 1290x2650
Enkeldörr brandgas: 13x24
Enkeldörr inbrott: 13x27
Pardörr brand: EI220/EW60 24x24
Pardörr brandgas: 24x24
Pardörr inbrott: 24x24
Oklassat utförande: 13x27 resp. 25x27.
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).
Rostfritt utförande 13x24 resp. 24x24.

Kontakta Daloc för maxmått på Y33 U=1,0
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval El30 och A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60. Daloc Y33 med U-värde 1,0 ej brand.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm). Ej i Daloc Y33 med U-värde 1.0.

Ljudreduktion: Rw 35*, 38, 43, 48**, 50**, 53*** dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40, 45*, 50dB**.
* Daloc Y33 med U-värde 1,0.
** Enbart enkeldörr.
*** Enkeldörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.


Inbrottsskydd: SS-­EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Hygien: Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.
Hygiendörrsversionen tillverkas med laminatyta eller målat dörrblad. Målad eller rostfri karm.

Korrosivitetsklass: C1-C4 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel. Dörrar i korrosivitetsklass C4 tillverkas i rostfritt utförande.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y33) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd: EI220/EW60 alt EI230/EW60.*
Brandgastäthet:Sa alt S200
Självstängning:C5**
Motstånd mot vindlastklass 3B
Vattentäthetklass 7B/npd***
Avgivande av farliga ämnen  godkänd
Ljudreduktion****Rw 35(C=-3;Ctr=-6)dB.
Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB, (C=-2;Ctr=-5) för pardörr.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-värde enkeldörr 1,0-1,9
U-värde pardörr 2,4
Lufttäthetklass 4

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
**** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: ”Rw+C” (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och ”Rw+Ctr” (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).


Klimatdörr: Ytterdörr Y33 i enkeldörrsutförande uppfyller klass 3 (högst klass) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D.

Det innebär följande vid testtemperaturer utsida/insida 18°/23°C (klimat A) och -15°/23°C (klimat D):

Utböjning/vridning: Inom 2 mm*
Lufttäthet:Klass 4** enligt SS-EN 12207
Stängningskraft: Klass 4*** enligt SS-EN 12217

* Maximal utböjning/vridning av dörrblad i förhållande till karm
** Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt SS-EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.
*** Stängningskraft klass 4 (näst högst klass) enligt SS-EN 12217 vilket innebär stängningskraft inom 10N.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar samman­fogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull samt ev. gips.

Ytbehandling: S33 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämön­strad laminatplåt ur standardsortimentet. I rostfritt utförande är synliga exponerade ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga ingående detaljer främst i förzinkad plåt. Motsvarar korrosivitetsklass C4 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. Rostfria dörrar kan levereras färdigmålade på begäran. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran. Ta kontakt med Daloc för ytval till Daloc Y33 med U-värde 1.0.

S33 kan även tillverkas med träfront i samma utföranden som dörrtyp D43. Läs mer om detta på Säkerhetsdörr D43.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.
I rostfritt utförande är synliga exponerade ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga ingående detaljer främst i förzinkad plåt. Motsvarar korrosivitetsklass C4 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07. Rostfria karmar kan levereras färdigmålade på begäran.

Daloc Y33 med U-värde 1,0 levereras med vitmålad karm 42 i rostfritt utförande.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB och Rw 33 dB för pardörr) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (upp till 48 dB). I loftgångsutförande Y33, levereras den som standard med hårdträtröskel som är behandlad med dubbla lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid önkemål ersättas med rak tröskel (ATYH). Mot beställning kan Y33 levereras med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid inåtgående montage eller komposittröskel.
Daloc Y33 med U-värde 1,0 förses som standard med komposittröskel men kan mot beställning förses med hårdträtröskel behandlad med dubbla lacklager på alla ytor.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 510. Obs! RC3 kräver rund dubbelcylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med god­känt cylinderbehör.

SSF 200 skyddsklass 2 och SSF 1078 klass 2: Säkerhetsdörr Daloc S33 uppfyller SSF 200 skyddsklass 2, samt SSF 1078 klass 2, om dörren förses med 1 godkänd låsenhet enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (24 mm för pardörr) från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bak­kant.
Tillval
Låshus Assa 510 kan som tillval ersättas med motorlås Assa 840 med bibehållna klassningar (alt med nattlåsning Assa 841).

Kan levereras med Linea-mönster, post­inlägg (Rw 38 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvs­kontakt mm. Kontakta Daloc för extra utrustning till S33 med ljudreduktion Rw 48-50 dB och Y33 med U-värde 1,0.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med integrerat anslag och som standard försedd med infälld kantregel. Båda dörrbladen förses med fyra hullingförsedda tappar i bakkant. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 510. Kan förses med motorlås Assa 840 eller 841.
Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.
Dörrbladet sammanfogas utan synlig plåtkant och med fasad överfals
Säkerhetsdörr med panikregel, magnetkontakt och mikrobrytare i lås är en vanlig syn i butiker
I Skatteskrapans studentlägenheter används S33 med elektronisk låsning
Säkerhetsdörr S33 och ståldörr S30 har samma fasade överfals och fungerar därför bra tillsammans när det krävs olika klassningar.
Daloc Säkerhetsdörr med liggande ek Dobel 1030
Säkerhetsdörrar från Daloc i studentbostäder
Den moderna Daloc-dörrens karakteristiska snedfasade överfals ger dörren ett snyggt utseende
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Spegelmönster
Daloc Linea
Glasöppningar Säkerhetsdörr S33, Y33, S43 och Y43
Sparkskydd
Tandemdörr ljudreduktion 53dB