30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa

Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
Säkerhetsdörr Daloc S43 är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, men kan med fördel användas även i andra utrymmen. Dörren har ett högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Ladda ner
S43 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMontageanvisning kompl 50dBMålningsinstruktionCAD-skiss S43A-klassade branddörrar - info SP SITACBIM Daloc S43 snabbsortimentsdörrAnvändarguide och skötselinstruktion för Connect flerpunktslåsMontageanvisning kompl till ytterdörrar Product Datasheet S43
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S43 9 x 21
S43 10 x 21
S43 11 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
85
93
101
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud 13x23/12x24
Enkeldörr brandgas 13x24
Enkeldörr inbrott 13x24
Laminatplåt: 1165x2393
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI30, tillval A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43*, 48*, 50*, 53** dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40*, 45*, 50 dB**.
* Utan postinlägg.
** Enkeldörr i Rw 53 dB (R'w 50 dB) tillverkas som tandemdörr utan postinlägg.


Inbrottsskydd: SS-­EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel, se Y43.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y43) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1, se Daloc Y43.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkan­ter vid dörrbladskanten, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Samman­fogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Dörren levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämön­strad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras säkerhetsdör­rarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.
Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Lägenhetsytterdörrar i trapphus förses som standard med tröskel av hårdträ (EI30). Dörrar i yttervägg levereras med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud).
Standardbeslag
Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! S43 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra inte­grerat borrskydd vid huvudlåset
Tillval
Kan levereras med Yale Doorman Elektroniskt dörrlås, Linea-mönster, postinlägg (Rw 38 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare mm. Kontakta Daloc för extra utrustning till S43 med ljudreduktion Rw 48-50 dB. Dörrbladet kan förses med träfront på ut­ och/eller insidan, se dörrtyp D43.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Säkerhetsdörr S43 har ett flerpunktslås där huvudlåset kompletteras med hakreglar upp- och nedtill.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.
Flerpunktslåsets reglar förbinder dörrblad och karm på tre punkter
S43 med lineamönster
Samtliga lägenhetsdörrar i Turning Torso är S43
Daloc Säkerhetsdörr med liggande ek Dobel 1030

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Spegelmönster
Daloc Linea
Glasöppningar Säkerhetsdörr S33, Y33, S43 och Y43
Sparkskydd
Tandemdörr ljudreduktion 53dB