120 min
Upp till Rw 43dB
Sa

Daloc S50 Arkivdörr
Arkivdörr Daloc S50 är en dörr som passar där kravet på motståndskraft mot brand är högt, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö. S50 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörrarna i S40-serien, och är därför vanlig som arkivdörr på tex kontor, hotell och institutioner.

Ladda ner
S50 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S50 Product Datasheet S50
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S50 10 x 21
 
900 x 2025
 
990 x 2093
 
125
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22
Oklassad 13x22
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI120.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.


Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S50 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen.
Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan S50 förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist (ej ljud). Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 410

Låsplacering: A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara gångjärn i förzinkat utförande. Tre tappar i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 410.
Tre hullingförsedda tappar i bakkant.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd