120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa

Daloc S53 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
Arkivdörr Daloc S53 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö. S53 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30 och säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar där man vill skydda stöldbegärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner. Dörren är godkänd för såväl inåt- som utåtgående montage.

Ladda ner
S53 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S53 Product Datasheet S53
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S53 10 x 21
 
900 x 2025
 
990 x 2093
 
160
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22
Inbrott 13x22
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI120.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.


Inbrottsskydd: SS-­EN 1627 RC 3.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar samman­fogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärk­ningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S53 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämön­strad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras arkivdörrar­na med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras samman­satt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller borstlist (ej ljud). Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 510. Obs! RC3 kräver rund cylinder enligt SS 3522 klass 3 eller en oval cylinder med god­känt cylinderbehör.

SSF 200 skyddsklass 2 och SSF 1078 klass 2: Arkivdörr Daloc S53 uppfyller SSF 200 skyddsklass 2, samt SSF 1078 klass 2, om dörren förses med 1 godkänd låsenhet enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=105 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elför­zinkade gångjärn. Förberedd för extralås. Säkerhets­bult i slutbleck och tre tappar i bakkant.
Tillval
Låshus Assa 510 kan som tillval ersättas med motorlås Assa 840 med bibehållna klassningar (alt med nattlåsning Assa 841).

Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 510.
Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd