120 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa

Daloc S54 Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
Arkivdörr Daloc S54 är en dörr som passar där kraven på säkerhet och motståndskraft mot brand är höga, samtidigt som dörren måste vara en integrerad del i omgivande miljö. S54 harmonierar utseendemässigt med vår branddörr S30, säkerhetsdörr S33 och S43. Dörrarna passar i miljöer där man vill skydda stöldbegärlig utrustning eller konfidentiella handlingar, exempelvis i serverrum, datahallar och på institutioner.

Ladda ner
S54 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S54Användarguide och skötselinstruktion för Connect flerpunktslås Product Datasheet S54
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S54 10 x 21
 
900 x 2025
 
990 x 2093
 
150
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm från karmdagbredden.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 93 mm.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud/brandgas 11x22
Inbrott 13x22
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI120.

Ljudreduktion: Rw 38 dB, tillval 43 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 35, 40 dB.


Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC 4.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 105 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten, och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S54 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämön-strad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras arkivdörrar med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel)
Tröskel
Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta alternativt tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller borstlist (ej ljud). Arkivdörr som beställs enligt Riksarkivets författningssamling RA-FS 2013:4 skall förses med anslagströskel.
Standardbeslag
Lås: Flerpunktslås Assa 510 (exkl cylinder). Obs! S54 kräver cylinder enligt SS 3522 klass 3.

Låsplacering: A=105 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn . Säkerhetsbult i slutbleck och fem tappar i bakkant . S54 är försedd med integrerat borrskyd.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, sparkskydd, dörrstängare, magnetkontakt, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Flerpunktslås med hakregel i över- och underkant.
Överfalsen med en snedställd kant ger ett modernt och gediget intryck.
Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd