30 min, 60 min
Upp till Rw 43dB
SS-EN 1627 RC 4
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
Säkerhetsdörr Daloc S63 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Ladda ner
S63 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMålningsinstruktionCAD-skiss S63 (Y63)A-klassade branddörrar - info SP SITACY63 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl delad stålkarm pardörrarCE-certifikat: SC0479-16, EI(2)30 EW60CE-certifikat: SC0332-19, EI(2)20 EW60 Product Datasheet S63
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S63 9 x 21
S63 10 x 21
S63 11 x 21
S63 12 x 21 **
Pardörr
S63 15 x 21
S63 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
95
104
114
123
 
150
177
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått innerdörr S63:
Enkeldörr brand/ljud: 13x23/12x25
Enkeldörr brandgas: 13x24
Pardörr brand/ljud: 23x24/22x25
Pardörr brandgas: 24x24
Inbrott: 13x27 resp 25x27
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).

Maxmått ytterdörr Y63:
Enkeldörr brand: EI220/EW60 12x24, EI230/EW60 1290x2650
Enkeldörr brandgas: 13x24
Pardörr brand: EI220/EW60 24x24
Pardörr brandgas: 24x24
Inbrott: 13x27 resp 25x27.
Laminatplåt: 1165x2393 resp. 2230x2393 (lika delning).
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60, tillval El30.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-klass som alternativ till EI-klass EI60.

Ljudreduktion: Rw 33dB*, 38dB**, tillval 43dB**.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3 dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 30dB*, 35dB**, 40dB**.
* Enbart pardörr.
** Enbart enkeldörr.


Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC4.
Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y63) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI220/EW60 alt EI230/EW60.
Brandgastäthet:Sa alt S200
Självstängning:**C5
Motstånd mot vindlastklass 3B
Vattentäthet:***klass 7B/npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:****Rw 38(C=-2;Ctr=-6)dB.
U-värde enkeldörr:2,1
U-värde pardörr:2,5
Lufttäthet:klass 3

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
**** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: ”Rw+C” (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och ”Rw+Ctr” (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S63 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder. Karmar till säkerhetsdörrar för utomhusbruk tillverkas i förzinkat utförande.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (Rw 38 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel. Den kan även förses med anslagströskel av hårdträ.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 510 och 511. OBS! RC4 kräver rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 alternativt dubbel ovalcylinder inkl ovalcylinderskydd enligt SSF 3522 klass 3. Gäller båda låshusen.

SSF 200 skyddsklass 3 och SSF 1078 klass 3: Säkerhetsdörr Daloc S63 uppfyller SSF 200 skyddsklass 3, samt SSF 1078 klass 3, om dörren förses med 2 godkända låsenheter enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm (24 mm för pardörr) från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutblecken och fem tappar i bakkant.
Tillval
Låshus Assa 510 och 511 kan som tillval ersättas med motorlås Assa 840 och 841 med bibehållna klassningar.

Kan levereras med Linea-mönster, dörrkik, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med integrerat anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.
Låshus Assa 510. Kan även förses med motorlås.
Dörrbladet sammanfogas utan synlig plåtkant och med fasad överfals.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd