60 min
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc S66 (Y66) Branddörr, Ståldörr
Branddörr Daloc S66 finns förutom i varmförzinkat utförande även i två rostfria utföranden. Är syftet främst den rostfria ytan kan man välja rostfri plåtkvalitet men i miljöer där det ställs höga krav på korrosionsskydd, t ex tunnlar samt industrier och andra byggnader med aggressiv atmosfär rekommenderas att välja rostfritt syrafast utförande.

Ladda ner
S66 produktblad S66, S67 Typgodkännande BrandCAD-skiss S66Montageanvisning karm 31, 51, 34-38A-klassade branddörrar - info SP SITACDrift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationCE-certifikat: SC0480-16, EI(2)20 EW60Montageanvisning kompl till ytterdörrar Product Datasheet S66
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S66 9 x 20
S66 10 x 20
S66 9 x 21
S66 10 x 21
S66 11 x 21
S66 12 x 21
S66 13 x 21
Pardörr
S66 15 x 21
S66 18 x 21
S66 18 x 24
S66 21 x 24
S66 29 x 29
S66 30 x 30
 
800 x 1925
900 x 1925
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
1700 x 2325
2000 x 2325
2800 x 2825
2900 x 2925
 
890 x 1990
990 x 1990
890 x 2090
990 x 2090
1090 x 2090
1190 x 2090
1290 x 2090
 
1490 x 2090
1790 x 2090
1790 x 2390
2090 x 2390
2890 x 2890
2990 x 2990
 
80
85
85
90
100
105
110
 
150
170
190
210
320
340
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 46 mm från karmdagbredden.

Maxmått innerdörr S66 (A60) resp. ytterdörr Y66 (EI220/EW60)
Enkeldörr standardutförande 14x30.
Enkeldörr rostfritt utförande 14x29.
Pardörr standardutförande 30x30.
Pardörr rostfritt utförande väggöppningsmått 2870x2900.
Dörrar i större storlekar tillverkas som S67 eller skjutdörr S88.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A60 som alternativ till EI60.

Hygien: Hygienklass 1 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.

Korrosivitetsklass: C1-C4 och C5-I enligt SS-EN ISO 12944-2.
Se nedan.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y66) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI220/EW60.
Brandgastäthet:npd
Självstängning:**C5
Motstånd mot vindlast:klass 2
Vattentäthet:***npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:npd
U-värde:npd
U-värde pardörr:npd
Lufttäthet:npd

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 54 mm tjockt, överfalsat och består av varmförzinkad eller rostfri stålplåt. Sammanfogning sker genom limning vilket ger en slät yta på båda sidor.

Material: 1,2 mm varmförzinkad plåt alternativt 1 mm rostfri stålplåt. Isolering av mineralull.

Ytbehandling: Varmförzinkade S66 levereras som standard grundmålade men kan även levereras industrimålade.

I rostfritt utförande är synliga exponerade ytor av rostfritt stål EN 1.4301 (tidigare SS 2333) och övriga ingående detaljer främst i förzinkad plåt. Motsvarar korrosivitetsklass C4 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07.

I korrosiva miljöer, exempelvis vägtunnlar eller industrier och andra byggnader med aggressiv atmosfär, där det ställs höga krav på korrosionsmotstånd rekommenderas rostfritt syrafast utförande. Synliga ytor tillverkas då i syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (tidigare SS 2348) och övriga ståldetaljer i rostfritt och syrafast. Motsvarar korrosivitetsklass C5-I enligt EN ISO 12944-2/BSK 07.

Vid rostfritt respektive rostfritt syrafast utförande är borstad/slipad yta och skyddsfilm standard, men de kan även levereras industrimålade i någon av våra grundkulörer.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S66 med karm 31 som är foderbildande på gångjärnssidan.

Karmen tillverkas av 1,5 mm varmförzinkad plåt alternativt 1,5 mm rostfritt stål med övriga detaljer främst i förzinkad stål. I syrafast utförande är synliga detaljer i syrafast rostfritt stål och övriga detaljer i rostfritt.

Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörr i varmförzinkat utförande levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel, typ U. Rostfri fasad anslagströskel är standard till dörr i rostfritt och rostfritt syrafast utförande. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310. Dörr i syrafast utförande förses med låshus Assa 565 Heavy Duty (HD) som standard.

Låsplacering: A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Kullagrade gångjärn. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med glasöppning, sparkskydd, tätningslist, ventilationsgaller (ej brandklass), dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvskontakt m m. Kontakta Daloc för extra utrustning till S66 i syrafast utförande.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan. Kantregel i rostfritt material som standard för rostfria dörrar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Rostfri dörr som enkeldörr
Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan. Kantregel i rostfritt material som standard för rostfria dörrar.
Varmförzinkat grundmålat dörrblad med låshus Assa 310. S66 i rostfritt syrafast utförande förses Assa 565 Heavy Duty (HD) som standard.
Rostfria kullagrade gångjärn till S66 i rostfritt utförande.
Rostfria dörrar finns som parbladigt utförande upp till storlek 2870x2900.
Magnetuppställd S66 i hotellkorridor

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd