60 min
SS-EN 14351-1

Daloc S67 (Y67) Ståldörr
Ståldörr Daloc S67 har en väl beprövad konstruktion och är lämplig där det ställs krav på styrka, stabilitet och tålighet, tex i industrilokaler, parkeringshus och ställverk. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr S66.

Ladda ner
S67 produktblad S66, S67 Typgodkännande BrandMontageanvisning karm 31, 51, 34-38CAD-skiss S67A-klassade branddörrar - info SP SITACDrift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationMontageanvisning kompl till ytterdörrar Product Datasheet S67
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Pardörr
S67 35 x 35
S67 36 x 40
S67 40 x 40
 
3400 x 3425
3500 x 3925
3900 x 3925
 
3490 x 3490
3590 x 3990
3990 x 3990
 
490
560
620
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 35x35 är 3520x3510 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 46 mm från karmdagbredden.
* För karm 51 avgår 30mm på bredden och 15mm på höjden

Maxmått innerdörr S67:
Brandklass 42x42. Kontakta Daloc för maxmått i oklassat utförande. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr S66.

Maxmått ytterdörr Y67:
Ytterdörrsutförandet är ej brandklassat. Kontakta Daloc för maxmått i oklassat utförande. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas branddörr Y66.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A60 som alternativ till EI60.

Korrosivitetsklass: C1-C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.
För korrosivitetsklass C2 ska dörren färdigmålas på plats enligt separat målningsinstruktion från Daloc. Korrosivitetsklass C2 förutsätter låga halter luftföroreningar och fuktpåslag.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y67) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Motstånd mot vindlast:klass 2
Vattentäthet:npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:npd
U-värde enkeldörr:npd
U-värde pardörr:npd
Lufttäthet:npd
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 54 mm tjockt, överfal­sat och består av stålplåtar sammansvetsade med genomgående stag av stål.

Material: 1,2 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: S67 levereras grundmålad.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S67 med grundmålad karm 31 med fast foder på gång­järnssidan. Finns även i utförande utan foder.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor. För dörrar större än 3x3 meter rekommenderas att karmen svetsas mot befintlig smidesomfattning.
Tröskel
Branddörrar levereras som standard med anslagströskel. Mot beställning kan de förses med tröskelplatta, släplist, borstlist eller tätningströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Kullagrade gångjärn. Dold förstärkning för dörrstängare på gånghalvan.
Tillval
Kan levereras med glasöppning 23, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor­- och microlås, låskolvskontakt, vattenavvisare, tätningslist mm. Kan också levereras med glasöppning 24 och 25 (ej brandklass), ventilationsgaller (brandklass EI15) och infälld gångdörr. Glasöppning 23 levereras glasad från fabrik.
Parbladig dörr
Parhalvan är försedd med anslag och som standard med spanjolett på anslagssidan.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 310.
Branddörrar levereras som standard med anslagströskel.
Spanjolett är standard på parhalvan.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd
Brytskydd