120 min, 60 min, 90 min
SS-EN 13241, SS-EN 16034

Daloc S88 Brandskjutport
Brandskjutport S88 är konstruerad med brandmotstånd och personsäkerhet i fokus. Porten består huvudsakligen av fyra huvuddelar; portblad, dolt skensystem, lodstängning samt ljud-/ljussignal. Portbladet levereras uppdelat i sektioner som vid montage skruvas samman. Det dolda skensystemet skall bära samt styra porten och tillsammans med lodstängningen skall porten stängas säkert i samband med att ett brandlarm utlöses. Så fort portbladet sätts i rörelse utlöses ljud-/ljussignalen som varning.

Ladda ner
S88 produktblad CE-certifikat: S88 EI(2)60, 90, 120Bruksanvisning S88S88 PrestandadeklarationCAD-skiss S88 Product Datasheet S88
Beteckning Karmdag
mått*
Väggöppnings
mått
Vikt
Enkeldörr
S88 12 x 21
S88 21 x 24
S88 30 x 30
S88 36 x 40
S88 54 x 48
 
1200 x 2100
2100 x 2400
3000 x 3000
3600 x 4000
5400 x 4800
 
1200 x 2100
2100 x 2400
3000 x 3000
3600 x 4000
5400 x 4800
 
290
470
925
1375
2365
S88 erbjuds även i andra modulstorlekar. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 15x21 är 1505x2105 mm.

*Vid karmutförande för plan vägg avgår 133 mm från karmdagbredden.

Maxmått brand:
EI260/EW120, EI260/EW120 med infälld gångdörr och EI290/EW120 5470x4890 mm.
EI290/EW120 med infälld gångdörr 2600x2681 mm.
EI2120 2630x2730 mm.
Klassningar
Prestanda på portens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI260/EW120, EI290/EW120, EI2120.
S88 kan förses med infälld gångdörr. Brandklass upp till EI290/EW120.

Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN ISO 12944-2.

Övrigt: CE-märkt enligt SS-EN 13241+A2:2016 och SS-EN 16034:2014 samt överensstämmer med 305/2011/EC Byggproduktförordningen (CPR) och 2006/42/EC Maskindirektivet.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på portbladets kant:

Brandmotstånd:EI260/EW120 alt. EI290/EW120 alt. EI2120
Vattentäthet:npd*
Motstånd mot vindlast:npd
Värmeisolering:npd
Lufttäthet:npd
Avgivande av farliga ämnen:npd
Mekanisk hållfasthet: godkänd

* No performance determined (npd)
Konstruktion och ytor
Portblad: Portbladet är 62 mm tjockt och uppbyggt av 1 mm förzinkade stålplåtar med isolering emellan. Bladet levereras uppdelat i ett antal sektioner som vid montage skruvas samman. Portbladet är förstärkt med en stålprofil runtom.

Karm: S88 levereras med karmstycken tillverkade av förzinkad stålplåt. Karmarna levereras anpassade för skruvinfästning.

Dolt skensystem och lodstängning: Upphängningssystemet är justerbart i djup- och höjdled. Kullagrade hängrullar är integrerade i portbladet. Systemet döljs av en skyddskåpa. Porten självstänger via gravitationsmatning (lod). Lodet är helt dolt och skyddas också av en kåpa. Hastigheten för självstängningen justeras enkelt via medföljande hydraulbroms.

Ljud-/ljussignal: Ljud-/ljussignal levereras komplett med: elskåp, installerad batteribackup, brytare, givare, varningslampor och kablage.

Standardbeslag: Infällt förmonterat draghandtag, utanpåliggande draghandtag, golvstyrningar och varningsdekaler.

Tillval: Elmagnet, dämpare för mjukstängning och rökdetektor. S88 kan förses med infälld gångdörr. Brandklass upp till EI290/EW120.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Brandskjutport är vanliga som brandsektionering i industrier.
Brandskjutport i Skatteskrapans restaurang
Danshögskolans korridorer är brandsektionerade med brandskjutportar.
S88 kan förses med infälld gångdörr. Brandklass upp till EI290/EW120.
S88 kan förses med infälld gångdörr.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar