Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S93 9 x 21
S93 10 x 21
S93 11 x 21
S93 12 x 21
Pardörr
S93 15 x 21
S93 18 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
890 x 2090
990 x 2090
1090 x 2090
1190 x 2090
 
1490 x 2090
1790 x 2090
 
130
140
150
160
 
220
250
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 49 mm från karmdagbredden.

Maxmått S93:
Enkeldörr brand 13x23/12x25
Pardörr brand 23x23/22x25
Enkeldörr inbrott 18x36
Pardörr inbrott 36x36

Maxmått Y93:
Enkeldörr 15x30
Pardörr 30x30
Ytterdörrsutförandet (Y93) är ej brandklassat.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. Skottsäkerheten har provats av Nammo Vanäsverken AB och explosionsskyddet av Fraunhofer Institut Freiburg. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60.

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC4.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Skottsäkerhet: Tillval SS-­EN 1522 klass FB 4 (enkeldörr).

Explosionsskydd: Tillval SS-­EN 13123-­1 klass EPR 1 (enkeldörr)
Dörren är godkänd för utåtgående montage, gångjärnssida = angreppssida, med foderbildande karm.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
S93 i korrosivitetsklass C2 och Y93 i korrosivitetsklass C3 kräver färdigmålning på plats.

CE-märkning: Ytterdörrsutförande (Y93) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:
Motstånd mot vindlast:klass 5A
Vattentäthet:1B
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:npd
U-värde enkeldörr:2,4
U-värde pardörr:npd
Lufttäthet:klass 2
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, över­falsat och har stålplåtar på gångjärnssidan med speciella inbrottsförstärkningar.

Material: Totalt 6 mm stålplåt och isolerat med mineralull.

Ytbehandling: Som standard levereras dörren grundmålad.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras S93 med grundmålad karm 31 som är foderbildande på gångjärnssidan.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel). Karmen kan också svetsas i en befintlig stålomfattning.
Tröskel
Dörren levereras med varmförzinkad fasad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta, släplist, borstlist eller tätningströskel.
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 510 och 511. Obs! RC4 kräver rund dubbelcylinder enligt SSF 3522 klass 3 alternativt dubbel ovalcylinder inkl ovalcylinderskydd enligt SSF 3522 klass 3. Gäller båda låshusen.

SSF 200 skyddsklass 3 och SSF 1078 klass 3: Högsäkerhetsdörr Daloc S93 uppfyller SSF 200 skyddsklass 3, samt SSF 1078 klass 3, om dörren förses med 2 godkända låsenheter enligt SSF 3522. Dörren behöver ej förses med extra förstärkningsbehör då det är en del av dörrens konstruktion.

Låsplacering: A=58 mm, B=31 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Kullagrade gångjärn. Tre fasta tappar i bakkant.
Tillval
Låshus Assa 510 och 511 kan som tillval ersättas med motorlås Assa 840 och 841 med bibehållna klassningar.

Kan levereras med brytskydd och cylinderskydd eller separat cylinderskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, microlås, låskolvskontakt, vattenavvisare, tätningslist mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslag och som standard 2 st infällda kantreglar. Dörrens olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Förstärkta kullagrade gångjärn.
Slutbleck med säkerhetsbult.
Låshus Assa 510. Kan även förses med motorlås.
Högsäkerhetsdörr S93 i pardörrsutförande

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar
Sparkskydd