30 min, 60 min
Upp till Rw 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200, Sa
SS-EN 14351-1, SS-EN 16034

Daloc Y43 Loftgångsdörr, säkerhetsdörr utv
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

Ladda ner
Y43 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationS43, D43 Typgodkännande Brand-BrandgasS43, D43, Y43 Certifikat InbrottMontageanvisning karm 41, 42, 44-48Montageanvisning kompl 50dBMålningsinstruktionCAD-skiss Y43Y43 PrestandadeklarationMontageanvisning kompl till ytterdörrarAnvändarguide och skötselinstruktion för Connect flerpunktslåsCE-certifikat: SC0479-16, EI(2)30 EW60CE-certifikat: SC0332-19, EI(2)20 EW60 Product Datasheet Y43
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
Y43 9 x 21
Y43 10 x 21
Y43 11 x 21
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
 
87
95
103
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Maxmått:
Brand: EI220/EW60 12x24, EI230/EW60 13x27
Brandgas: 13x24
Oklassat utförande: 13x27
Laminatplåt: 1165x2393
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: EI220/EW60 alt EI230/EW60.

Ljudreduktion: Rw 43, tillval 48dB och 50dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC3.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik alternativt laminatplåt för utomhusbruk.

CE-märkning: CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1 och EN 16034 om brandegenskaper föreligger.

Följande prestanda redovisas på CE-dekalen, placerad på dörrbladets bakkant:

Brandmotstånd:* EI220/EW60 alt EI230/EW60.
Brandgastäthet:Sa alt S200
Självstängning:**C5
Motstånd mot vindlastklass 5B
Vattentäthet:***klass 7B/npd
Avgivande av farliga ämnen:godkänd
Ljudreduktion:****Rw 43(C=-2;Ctr=-7)dB.
Rw 48(C=-1;Ctr=-4)dB.
Rw 50(C=-1;Ctr=-5)dB.
U-värde enkeldörr:1,4-1,7
Lufttäthet:klass 4

* Dörr med krav på brandmotstånd i 60 minuter kan utformas som lägst EI215/EW60, se BBR 5:2311.
** Dörr med nödutrymning- eller panikutrymningsbeslag deklareras C4 pga beslagens klassning. Passivt dörrblad deklareras i högsta klassen C2.
*** No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
**** En dörrs ljudreducerande egenskaper varierar beroende på ljudets frekvens (tänk bas och diskant) därför finns ett komplement till Rw-värdet: ”Rw+C” (för buller med höga frekvenser, dvs ljusa toner) och ”Rw+Ctr” (för buller med låga frekvenser, dvs bastoner).


Klimatdörr: Ytterdörr Y43 uppfyller klass 3 (högst klass) enligt SS-EN 12219, klimatisk påverkan på dörrar, för klimat A och D.

Det innebär följande vid testtemperaturer utsida/insida 18°/23°C (klimat A) och -15°/23°C (klimat D):

Utböjning/vridning: Inom 2 mm*
Lufttäthet:Klass 4** enligt SS-EN 12207
Stängningskraft: Klass 4*** enligt SS-EN 12217

* Maximal utböjning/vridning av dörrblad i förhållande till karm
** Lufttäthetsklass 4 (högst klass) enligt SS-EN 12207 som innebär max luftläckage om 3m3/h*m2 vilket leder till mindre energiförluster.
*** Stängningskraft klass 4 (näst högst klass) enligt SS-EN 12217 vilket innebär stängningskraft inom 10N.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar samman­fogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar, integrerade inbrottsförstärkningar och isolering av mineralull samt ev. gips.

Ytbehandling: Y43 levereras med yta av utomhusbeständig laminatplåt i kulör eller trämönster. Den kan även levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer i korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944 5:2007/BSK 07. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: För bästa skydd mot regn, vind och kyla levereras Y43 med varmförzinkad vit-målad karm 42, färdigisolerad med mineralull. Karmen levereras sammansatt från fabrik. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Karmen kan kompletteras med väggomfattning för insidan.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Y43 förses som standard med hårdträtröskel, behandlad med dubbla lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid önkemål ersättas med rak tröskel (ATYH) eller komposittröskel. Mot beställning kan Y43 även förses med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid inåtgående montage.
Standardbeslag
Lås: Flerpunktslås (510) exkl cylinder. Obs! RC3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör.

Låsplacering: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande justerbara el-förzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borrskydd vid huvudlåset.
Tillval
Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant. Dessutom kan Y43 levereras med Yale Doorman Elektroniskt dörrlås, Daloc Linea-mönster, rostfri tröskel, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, säkerhetsglas, karmbelysning, dörrstängare m m. Kontakta Daloc för utrustning till ljudreduktion Rw 48-50 dB.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Den färdigisolerade karmen levereras med formbeständigt mdf-foder för invändig beklädnad.
Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn med säkrade sprintar ökar säkerheten.
Dubbla tätningslister för hög ljudreduktion och täthet samt hårdträtröskel med dubbla lacklager är standard.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar Säkerhetsdörr S33, Y33, S43 och Y43
Sparkskydd
Tandemdörr ljudreduktion 53dB