SS-EN 1627 RC 2
SS-EN 14351-1

Daloc YEP 66 Entréparti
Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex trapphus. Partierna skyddar mot väder och vind mm.

Ladda ner
YEP66 produktblad SkötselanvisningCAD-skiss YEP66YEP66 Inbrott RC2Montageanvisning kompl till ytterdörrarMontageanvisning Product Datasheet YEP66
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
YEP66 10 x 21
YEP66 11 x 21
YEP66 12 x 21
Pardörr
YEP66 15 x 21
YEP66 18 x 21
Sidoljus
O/S 5 x 21
O/S 9 x 21
O/S 10 x 21
O/S 5 x 25
O/S 9 x 25
O/S 10 x 25
Överljus
O/S 10 x 4
O/S 11 x 4
O/S 12 x 4
O/S 15 x 4
O/S 18 x 4
O/S 20 x 4
O/S 10 x 5
O/S 11 x 5
O/S 12 x 5
O/S 15 x 5
O/S 18 x 5
O/S 20 x 5
 
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
990 x 2090
1090 x 2090
1190 x 2090
 
1490 x 2090
1790 x 2090
 
490 x 2090
890 x 2090
990 x 2090
490 x 2490
890 x 2490
990 x 2490
 
990 x 390
1090 x 390
1190 x 390
1490 x 390
1790 x 390
1990 x 390
990 x 490
1090 x 490
1190 x 490
1490 x 490
1790 x 490
1990 x 490
 
94
104
114
 
140
168
 
53
95
105
63
113
125
 
24
26
29
36
43
48
30
33
36
45
54
60
Partier erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Maxstorlek 30 x 29 med sido- och överljus. Min bredd sidoljus 4 modul, höjd överljus 3 modul och min bredd passivt blad i pardörr 5 modul.

* Enkeldörr 10 x 21 och gånghalva 10 x 21 ger fritt passagemått 855 mm när dörren är uppställd 90grader.
Klassningar
Prestanda på partiets egenskaper har provats av RISE (tidigare SP). RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

CE-märkning: CE-märkta enligt SS-EN 14351-1 och klimatprovade enligt SS-EN 1121.

Motstånd mot vindlastklass 3C
Vattentäthetklass 5A (utåtgående montage)
Lufttäthetklass 3

Inbrottsskydd: SS-EN 1627 RC2 (tillval)

Korrosivitesklass: SS-EN 12944-2 klass C3
Dörrblad
Konstruktion: Dalocs entrépartier är tillverkade i varmförzinkat stål och isolerade med mineralull. De är dimensionerade för höga krav och lång livslängd. Partierna är uppbyggda av moduler i ett system som gör att vi kan leverera i olika kombinationer och kulörer.

Konstruktionen bygger på en formstabil, fuktresistent oorganisk isolerkärna med lång livslängd. Partiernas olika delar är lätta att transportera, hantera och montera tack vare att mindre enheter monteras ihop på plats. Vid behov är det enkelt att byta ut utvalda eller skadade delar.

Ytbehandling Varmförzinkade entrépartier levereras som standard målade. Motsvarar korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2/BSK 07.

Glas och glasprestanda: I standardutförande är glaset 25,5 mm tjockt och kan levereras med följande prestanda: Klarglas (standard), ofärgat energiglas, matt insynsskydd.
Karm
YEP 66 levereras med stålkarm 21 tillverkad av 1,9 mm varmförzinkad plåt.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel). Tätningslist levereras monterad eller bipackad beroende på karmens ytbehandling.
Breddad karm kan väljas när behov för större avstånd mellan vägg och gångjärn finns, t.ex. vid fogning eller plåtskoning.
Förstärkt karm kan väljas för klena väggkonstruktioner.
Tröskel
Rostfri tröskel är standard och kan levereras i flera utföranden. Som standard är den fasad för ökad tillgänglighet.
Standardbeslag
Partierna förses med godkända låshus för gällande klassning och funktion. A=54 mm, B=27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc. Dörrblad och karm har kullagrade gångjärn. Varje parti har en dold förstärkning för dörrstängare.
Tillval
Varje parti kan utrustas med sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, låskolvskontakt, motor- och mikrolås från fabrik. Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och utvändig sparkplåt. Entrépartier med elutrustning bör utrustas med skärmtak eller liknande.
Parbladig dörr
Pardörrar levereras som standard med anslag och två infällda kantreglar.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Rostfri tröskel är standard och kan levereras i flera utföranden. Som standard är den fasad för ökad tillgänglighet.
Entrépartiet förses med kullagrade gångjärn.
Sidoljusen kan levereras med utrymme för eldragning, yta för kortläsare samt in- och utvändig sparkplåt.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Glasöppningar