30 min
Upp till Rw 27dB

Daloc T21/48 Trädörr, Massivdörr, Ljuddörr
Massivdörr Daloc T21/48 är en innerdörr, som passar bra i en rad offentliga miljöer. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig därför i personalutrymmen, idrottshallar, skolor, sjukhus och vårdcentraler.

Ladda ner
T21 produktblad Drift, Miljö och UnderhållTypgodkännande/CertifikatMontageanvisning träkarmMontageanvisning stålkarmCAD-skiss T21BIM Daloc T21 snabbsortimentsdörrFSC Certificate Product Datasheet T21
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
T21 7 x 21
T21 8 x 21
T21 9 x 21
T21 10 x 21
T21 11 x 21
T21 12 x 21
T21 13 x 21
Pardörr
T21 15 x 21
T21 18 x 21
 
600 x 2025
700 x 2025
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
1400 x 2025
1700 x 2025
 
690 x 2093
790 x 2093
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
1490 x 2093
1790 x 2093
 
42
47
52
57
62
67
72
 
82
96
Dörren erbjuds även i andra modulstorlekar och karmyttermått. Se maxmått nedan.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 med träkarm är 915x2110 mm och med stålkarm 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 47 mm (träkarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

Maxmått:
Enkeldörr brand/ljud 13x24
Pardörr brand/ljud 24x24
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: Tillval EI 30.
Kan ej fås med glasöppning.

Ljudreduktion: Rw 27 dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 25 dB.


Hygien: Hygienklass 1-3 enligt ”Riktlinjer för vårdhygieniska aspekter” framtagna av Program för Teknisk Standard, PTS.
Hygiendörren tillverkas som enkeldörr. Dörrbladet förses med valfri laminatyta och plastkantlist runt om som gör den lättstädad och hygienisk. Den levereras med målad stålkarm alternativt stålkarm i rostfritt stål.

Våtrum: Belastningsklass W enligt SS-EN 16580 Fönster och dörrar - Dörrblad vattensäkra mot väta och stänk.
Våtrumsdörren tillverkas som enkeldörr. Den har ett fukttrögt dörrblad anpassat för lättare fuktbelastning inomhus med valfri laminatyta och plastkantlist. Den levereras med stålkarm. Trätröskel lackas runt om i dubbla lager.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgastäthet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.
Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.
Fanerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm faner i utsorterad A-­kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.
Andra laminatytor eller NCS­kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr.
Kantlist
Konstruktion: Samtliga dörrar i sortimentet är försedda med någon form av skyddande kantlist på alla kanter, vilket gör att kantlisten både skyddar dörrbladet och gör det lätt att hålla rent. I miljöer som ofta svabbas hindras fukt från att tränga upp i dörrbladets underkant och med slät ovansida blir dörren lättare att damma och hålla ren.

Material: Laminatdörrar levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad ABS-­plast. Alternativt levereras dörren med ABS-­kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.
Målade dörrar levereras med målad skyddande ABS-kantlist.
Fanerade dörrar levereras med fanerad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan.
Karm
Konstruktion: Vitmålad furukarm 45x92, men kan mot beställning levereras med karmmåtten 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68-250 mm.

Montering: Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.

Övrigt: Andra träslag, NCS-­kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran.

Stålkarm: Där stålkarm önskas kan dörren levereras med stålkarm Daloc 01, 02 eller 04-­09. De tillverkas av kallvalsad 1,5 mm höghållfasthetsstål men kan också levereras i rostfritt utförande och förses med tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande. Karmarna är profilbockade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras alltid sammansatta och isolerade, direkt från fabrik. Stålkarmarna är färdigmålade i vit färg, NCS S0502-Y, men kan mot beställning levereras i annan NCS-kulör.
Tröskel
Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G, typ K eller mekanisk tätningströskel*. Den kan även offereras med tröskelplatta typ B eller plasttröskel men för att uppfylla krav för klassning ska dörrbladet då förses med släplist.
*enkeldörr
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 310

Låsplacering: A=48 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

Övrigt: Tappbärande elförzinkade gångjärn, justerbart slutbleck och tätningslist i karm.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, glasöppning, stålkarm, ståltröskel, sparkskydd, karmskydd, klämskydd mm.
Parbladig dörr
Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. Gånghalvan är försedd med utanpåliggande anslagslist monterad på gångjärnssidan. T21 har även anslagslist monterad på parhalvans anslagssida. Parhalvan är som standard försedd med 2 st infällda kantreglar av hävarmstyp.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Tröskel av hårdträ.
Slutbleck för Assa låshus.
Massivdörrar till toaletter och danslektionssalar
Trädörr i butik och utanför den en larmad och utrymningsutrustad säkerhetsdörr
Trädörrar med laminatyta och rostfri karm. Kantlist på dörrbladets fyra kanter.
Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Kantlister
Sparkskydd/Handskydd
Sjukhusdörr