Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120
Daloc S60 (Y60) Branddörr A60, A120
A 120, A 60, EI 15
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Vår vanligaste och enklaste branddörr i stål, lämplig där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanlig som inner- eller ytterdörr i källare, industrilokaler, parkeringshu­s mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka
Daloc S81 (Y81) Brandlucka, Stållucka
A 60
SS-EN 14351-1
Brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användnings­områden är källare, vindar och industrilokaler.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Rostfria dörrar
Föreskriv brandgas- och röktäta dörrar till flerbostadshus, sjukhus, skolor och hotell redan nu
Rostfria dörrar

I vårt sortiment finns nu även ståldörrar i två rostfria utföranden – rostfritt och rostfritt syrafast.

I vägtunnlar och andra miljöer med mycket höga krav på korrosionsskydd rekommenderas rostfritt syrafast utförande. I andra miljöer väljer du en rostfri eller varmförzinkad dörr/port, beroende på vilken yta du vill ha.


Läs mer om rostfria dörrar »
Daloc S66 Brandport, Rostfri dörr
Daloc S66 Brandport, Rostfri dörr
A 60
SS-EN 13241-1
Brandklassad slagport av stål för industrilokaler, parkeringshus mm. Tillverkas även i rostfritt utförande för miljöer med höga krav på rostskydd som tex vägtunnlar och byggnader med aggressiv miljö.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S67 Brandport, Stålport
Daloc S67 Brandport, Stålport
A 60
SS-EN 13241-1
Parbladig brandklassad slagport av stål för industrilokaler, parkeringshus mm som kräver storlekar större än 30x30. Vid storlek 30x30 eller mindre rekommenderas brandport S66.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S88 Brandskjutdörr, Brandskjutport
Daloc S88 Brandskjutdörr, Brandskjutport
A 120, A 60
SS-EN 13241-1
Brandskjutdörr/-port konstruerad med dold skena och lodstängning som ger en mycket på­litlig funktion. Används i utrymmen inomhus där extra tå­lighet och stabilitet krävs och där porten öppnas eller stängs endast ett få­tal gå­nger per dygn.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr
Daloc S20 Modern ståldörr, Branddörr
A 120, A 60, EI 15, EI 30
30dB
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
"Modern" ståldörr, med grad kant att jämföra med den överfalsade S30-dörren. Avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Brandgastäthet och brandgastäta dörrar
Föreskriv brandgas- och röktäta dörrar till flerbostadshus, sjukhus, skolor och hotell redan nu

Boverket föreskriver brandgastäthetsklass Sa och Sm enligt SS EN 13501-2 för dörrar i BBR. För oss är det fullt logiskt. Inandning av giftiga brandgaser och rök är den vanligaste dödsorsaken vid bränder. Det förstod vi redan 2007, när vi bröt ny mark och introducerade brandgastäta dörrar i vårt sortiment.
Men vad innebär det för dig som arkitekt eller byggare? Vad betyder Sa och Sm? Vilken dörr skall du välja?


Läs mer om brandgastäthet och brandgastäta dörrar »
Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr
Daloc S30 (Y30) Ståldörr, Ljuddörr
A 120, A 60, EI 15, EI 30
30dB, 35dB, 40dB, 45dB, 50dB
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
"Modern" designad ståldörr avsedd för offentliga miljöer som t ex butiker, sjukhus, skolor, servicehus, hotell och kontor pga sin design och sin höga brand- och ljudklassning. Är även lämplig som branddörr i lokaler där krav brandgastäthetsklass Sm krävs enligt BBR.

Standard- och maxmått etc se produktinfo.
Daloc S32 (Y32) Ståldörr i SS-EN 1627 RC2
Daloc S32 (Y32) Ståldörr i SS-EN 1627 RC2
A 120, A 60, EI 30
30dB, 35dB, 40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 2
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Ståldörr med inbrottsskydd RC2 enligt SS-EN 1627. Utförande lika brand/ljuddörr S30 och säkerhetsdörr S33 i inbrottsklass RC3 enligt SS-EN 1627.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Entréparti YEP66
Föreskriv brandgas- och röktäta dörrar till flerbostadshus, sjukhus, skolor och hotell redan nu
Entréparti YEP66

Entréparti YEP66 är tillverkat i varmförzinkat stål och är dimensionerat för höga krav och lång livslängd. Det bygger på en formstabil, fuktresistent oorganisk isolerkärna med lång livslängd och är uppbyggt av moduler i ett system som gör att vi kan leverera i olika kombinationer och flera färger.


Läs mer om entréparti Daloc YEP66 »
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
Daloc S33 (Y33) Säkerhetsdörr RC3
A 120, A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål för miljöer med krav på säkerhet tex köpcentra, kontor, industrier och inte minst till lägenheter i trapphus och loftgångar. Finns även som pardörr.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
Daloc S43 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr av stål (SS-EN 1627 RC 3) i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter. Utförande lika säkerhetsdörr S33 men försedd med flerpunktslås. Kan även erhållas i ljudklass 45dB (Rw 48dB).

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc Y43 Loftgångsdörr
Daloc Y43 Loftgångsdörr
EI 30
40dB, 45dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
SS-EN 14351-1
Daloc Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan utsatt för väder och vind. Y43 är utrustad med samma flerpunktslås som Daloc S43 och utöver skydd mot drag och kyla, erbjuder den även ett förstklassigt skydd mot brand, oljud och inbrott (SS-EN 1627 RC3).

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
Daloc D43 Säkerhetsdörr RC3
EI 30
35dB, 40dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
Exklusiv säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC3) i stål beklädd med träpanel på in- och/eller utsidan. Ett exklusivt alternativ i miljöer där bostadsrättsföreningar vill ha moderna dörrar utan att göra avkall på den ursprungliga stilen.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
Daloc S23 (Y23) Inåtgående säkerhetsdörr
A 60, EI 30
30dB, 35dB
SS-EN 1627 RC 3
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S23 är i första hand avsedd som inåtgående entrédörr i lägenheter där en grad dörrs utseende efterfrågas. Dörren kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar som man vill behålla av någon anledning. Ett brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S44 (Y44) Säkerhetsdörr RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB, 50dB
SS-EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Daloc S44 är inbrottsskyddande i RC4 enligt SS-EN 1627 och är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, där det krävs ett extra högt inbrottsskydd i kombination med ett estetiskt yttre.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
Daloc S63 (Y63) Säkerhetsdörr RC4
A 60, EI 30
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 4
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr (SS-EN 1627 RC4) lämplig för butiker, datarum, läkarmottagningar och andra utrymmen med stöldbegärligt gods. Finns även som pardörr upp till 22/25x25/27 beroende på klassningskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
CE-märkning brandklassade dörrar
Föreskriv brandgas- och röktäta dörrar till flerbostadshus, sjukhus, skolor och hotell redan nu
CE-märkning av byggprodukter är obligatoriskt när harmoniserad produktstandard finns.

Brandklassade dörrar förväntas klara för CE-märkning våren 2015.

CEN har föreslagit 5 års samexistensperiod med befintliga nationella typgodkännanden. Slutgiltigt beslut fattas av kommissionen som kan komma att korta perioden.


Läs mer om CE-märkning branddörrar »
Daloc S50 (Y50) Arkivdörr
Daloc S50 (Y50) Arkivdörr
EI 120
35dB, 40dB
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Arkivdörr av stål i brandklass EI120 som är används på kontor, hotell, institutioner o.d. där man vill skydda dokument etc mot brand.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S52 (Y52) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC2
Daloc S52 (Y52) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC2
EI 120
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 2
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Arkivdörr i stål lämplig i miljöer med höga brandkrav i kombination med ett visst inbrottsskydd (SS-EN 1627 RC2).

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
Daloc S53 (Y53) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC3
EI 120
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 3
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv där kraven på säkerhet (SS-EN 1627 RC 3) och motståndskraft mot brand är höga (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
Daloc S54 (Y54) Arkivdörr i SS-EN 1627 RC4
EI 120
35dB, 40dB
SS-EN 1627 RC 4
Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1
Säkerhetsdörr för arkiv med krav på inbrottsklass RC 4 enligt SS-EN 1627 i kombination med höga brandkrav (EI120), exempelvis i serverrum, datahallar och institutioner.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S93 (Y93) Högsäkerhetsdörr RC4
A 60
SS-EN 1627 RC 4
EMI-B, EMI-C
SS-EN 1522 FB 4
SS-EN 13123 EPR 1
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt (SS-EN 1627 RC4) som används där det ställs höga krav på mekaniskt inbrottsskydd. Uppfyller kraven för RC4 upp till storlek 18x36 för enkeldörr och 36x36 i pardörrsutförande. S93 går även att få skottsäker och explosionsskyddad.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
Daloc S94 (Y94) Högsäkerhetsdörr RC4
E 90, EI 15
SS-EN 1627 RC 4
EMI-C
SS-EN 1522 FB 3
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt kon­­stru­erad för att skydda mot in­­brott, beskju­tn­­in­­g med han­­deldvapen­­, explosion­­er, elektro­magn­­etiska störn­­in­­gar (EMI/EMP), statiskt tryck och bran­­d. Avsedd för lokaler med höga säkerhetskrav.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
Daloc S95 (Y95) Högsäkerhetsdörr RC5
E 90, EI 30
SS-EN 1627 RC 5
EMI-C
SS-EN 1522 FB 6
SS-EN 13123 EPR 2-4
SS-EN 14351-1
Högsäkerhetsdörr i stålplåt avsedd för lokaler med extra känslig utrustning eller verkligt höga säkerhetskrav – t ex militära anläggningar, kraftverk oc­­h kemiskteknisk industri.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta
Daloc YEP 66 Entréparti
Daloc YEP 66 Entréparti
SS-EN 1627 RC 2
SS-EN 14351-1
Daloc YEP 66 är ett utvändigt entréparti i stål för t ex flerbostadshus, kontor och butiker. Partierna håller borta fukt, vind och kyla samt dämpar lågfrekvent buller från trafik, maskiner mm.

Standard- och maxmått, utförande etc se produktfakta