A 120, A 60, EI 30
Upp till Rw 48dB
SS-EN 1627 RC 2
S200 (Sm), Sa
EMI-B, EMI-C
SS-EN 14351-1

Daloc S32 (Y32) Ståldörr i SS-EN 1627 RC2
Ståldörr Daloc S32 är en inbrottsskyddande dörr, i RC2 enligt SS-EN 1627, med tilltalande design.

Ladda ner
S32 produktblad Drift-, Miljö- och UnderhållsdokumentationTypgodkännande/CertifikatTypgodkännande/Certifikat, InbrottMontageanvisningMontageanvisning EMI-BMontageanvisning EMI-CMålningsinstruktionCAD-skiss S32 (Y32)A-klassade branddörrar - info SP SITACY32 PrestandadeklarationProduct Datasheet S32 (Y32)
Beteckning Karmdag
mått*
Karmytter
mått
Vikt
Enkeldörr
S32 9 x 21
S32 10 x 21
S32 11 x 21
S32 12 x 21 **
S32 13 x 21 **
 
800 x 2025
900 x 2025
1000 x 2025
1100 x 2025
1200 x 2025
 
890 x 2093
990 x 2093
1090 x 2093
1190 x 2093
1290 x 2093
 
70
75
80
85
90
Andra modulstorlekar och specialmått offereras på begäran.

Max väggöppningsmått för tex modul 9x21 är 920x2110 mm.

* Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 45 mm från karmdagbredden.
** Endast målade dörrar.

Maxmått:
Enkeldörr brand(A60)/ljud 13x24/12x25 (A120 13x23/12x25)
Enkeldörr brandgas 13x23
Enkeldörr inbrott 13x27.
Klassningar
Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering samt SBSC. RISE och SBSC utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60 tillval El30 och A120.
I BBR anges att det är generellt godtaget att använda A-­klass som alternativ till EI-­klass EI60 och EI120.

Ljudreduktion: Rw 33 dB, tillval 38, 43 och 48, 53* dB.
Ljudreduktion (Rw) har ersatt ljudklass (R'w). Vid projektering minskas uppmätt ljudreduktion dörr med 2-3dB för hänsyn till montage och utförande.
Tidigare ljudklass R'w 30, 35, 40, 45, 50dB*.
* Enkeldörr i Rw 53dB (R'w 50dB) tillverkas som tandemdörr.


Inbrottsskydd: SS-­EN 1627 RC2.
Dörren är godkänd för såväl in-­ som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass Sa och S200 (tidigare Sm).

EMI-dämpning: EMI-­B, EMI-­C.
Kontakta Daloc för utförande och utrustning till S43 med EMI-dämpning.

Korrosivitetsklass: C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944-2.
Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik och rostfri tröskel alternativt laminatplåt för utomhusbruk och rostfri tröskel.

CE-märkning: SS-EN 14351-1.
Ytterdörrsutförande (Y32) är CE-märkt enligt produktstandarden för ytterdörrar EN 14351-1. CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av SP:

Motstånd mot vindlastklass 2B
Vattentäthetklass 7B/npd*
Avgivande av farliga ämnen  godkänd
LjudreduktionRw 33(C=-1;Ctr=-3) dB
U-värde enkeldörr 1,4-1,8
U-värde pardörr npd
Lufttäthetklass 3

*No performance determined (npd) gäller inåtgående montage där vattentäthet ej har utvärderats.
Dörrblad
Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt, med fasad överfals och består av stålplåtar sammanfogade i en bockning med dolda plåtkanter vid dörrbladskanten. Sammanfogning sker genom limning och nitning.

Material: 1 mm stålplåtar och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämönstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-­kulörer eller trämönster levereras på begäran.
Karm
Konstruktion: Som standard levereras den med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller utan foder.

Isolering: Färdigisolerad med mineralull från fabrik.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).
Tröskel
Dörren levereras som standard med förzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta i kombination med släplist (R'w 35 dB) eller tröskelplatta, borstlist, tätningströskel (ej ljud). Den kan även förses med tröskel av hårdträ (EI30).
Standardbeslag
Lås: Låshus Assa 410.

Låsplacering: A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista.

Övrigt: Tappbär­ande justerbara elförzinkade gångjärn. Säker­hetsbult i slutbleck och tapp i bakkant. Dold förstärkning för dörrstängare på gångjärnssidan.
Tillval
Kan levereras med Linea-mönster, spark­skydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor-­ och microlås, låskolvskontakt mm.

Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettering med dörrbroms. För inåtgående dörr rekommenderas vattenavvisare i nederkant om dörren utsätts för regn. För utåtgående dörr som helt saknar regnskydd, rekommenderas vattenavvisare i ovankant.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.
Låshus Assa 410.
Överfalsen med en snedställd kant (är unik för Daloc) ger ett modernt och gediget intryck.
Hulllingförsedd tapp i bakkant.
Fabriksmonterade efterjusterbara karmhylsor och färdigisolerad karm underlättar snabbt och säkert montage.

Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar.


Läs mer om
Karmar
Trösklar
Färger och mönster
Spegelmönster
Daloc Linea
Glasöppningar
Sparkskydd
Tandemdörr ljudklass R’w 50dB